วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แสดงงาน ภายใต้แบรนด์ Lemongrass Herbal

การรออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

งานรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "Lemongrass Herbal"


 การจัดแสดงงาน lemongrass Herbal

การจัดแสดงงาน lemongrass Herbal

การจัดแสดงงาน lemongrass Herbal

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หนังสือออนไลน์

หนังสือออนไลน์ "Lemongrass Herbal"

           โครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน จ.ชัยนาท 

ติดตามดูได้ที่    http://issuu.com/natthawadee.lemongrass/docs/natthawadee/0

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แปลสรุปบทความ

Honolulu Cookie Company   Honolulu Cookie Company designed this inviting box featuring the fruit of Hawaii. The pineapple, outlined in red, green, or yellow, braces the side of the container acting as a magnetic lid. The pungent color, accenting the brown base, trails along the sides with a checkerboard pattern overlay. The packaging is opened like a book reveling a triptych tower structure of eatable delights.

   บริษัท คุกกี้โฮโนลูลู ได้ออกแบบกล่องคุกกี้ที่มีลักษณะเป็นสัปปะรดซึ่งเป็นผลไม้ของฮาวาย มีสีแดง, สีเขียวหรือสีเหลือง กล่องบรรจุภัณฑ์มีฝาปิดแม่เหล็ก  ฐานสีน้ำตาล เส้นรูปแบบเป็นตารางหมากรุกแสดงถึงสัปปะรด บรรจุภัณฑ์มีการเปิดเหมือนหนังสือ  สร้างความสุขในการกินได้

      “Honolulu Cookie Company started in 1998 when entrepreneurs, Keith and Janet Sung, developed a premium shortbread cookie. Because he is an artist, Keith wanted to develop something unique—a cookie that represented Hawaiian hospitality. His trademarked pineapple-shape shortbread cookie in island inspired flavors was born.

บริษัท คุกกี้โฮโนลูลูเริ่มต้นในปี 1998 เมื่อผู้ประกอบการคีธ และเจเน็ต ซัง ได้พัฒนาพรีเมี่ยมคุกกี้ ให้เป็นเอกลักษณ์ ให้คุกกี้ที่เป็นตัวแทนของการต้อนรับที่ฮาวาย รูปร่างของสับปะรดทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจของคุ้กกี้

They added this new product and brand to their wholesale business, which featured quality gifts for the visitor market.
Initially the brand was available through wholesale and direct marketing efforts. Soon retail stores were opened to meet the demand. Today Honolulu Cookie Company cookies can be found throughout the United States and the Pacific.”

ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้และแบรนด์ให้กับธุรกิจขายส่งซึ่งเป็นของขวัญที่มีคุณภาพสำหรับตลาดผู้เข้าชม แบรนด์แรกที่มีอยู่ผ่านการตลาดค้าส่งและค้าโดยตรง  เร็ว ๆ นี้ร้านค้าปลีกได้รับการเปิดให้ตอบสนองความต้องการ  บริษัท คุกกี้โฮโนลูลูสามารถพบได้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและแปซิฟิก. "

        “All of our cookies are baked fresh each morning, hand-dipped in chocolate, and are made using only the finest ingredients and natural flavors from Hawaii! We pack our cookies by hand in our unique signature packaging to ensure that each box can be presented as a treasured gift, from our ʻohana to yours.”

ทั้งหมดคุกกี้ของเรามีอบสดใหม่ทุกวัน ทำโดยใช้เฉพาะส่วนผสมที่ดีที่สุดและรสธรรมชาติจากฮาวาย! เราแพ็คคุกกี้ของเราด้วยมือในบรรจุภัณฑ์ลายเซ็นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละกล่องสามารถนำเสนอเป็นของขวัญล้ำค่าจากโอฮาน่า

สรุป

บริษัท คุกกี้โฮโนลูลู ผลิตโดยคีธ และเจเน็ต ซัง ได้แรงบันดาลใจ มาจาก สัปปะรดซึ่งเป็นผลไม้ประจำฮาวาย มีสีแดง สีเขียว และสีสีเหลือง กล่องบรรจุภัณฑ์มีฝาปิดเป็นแม่เหล็ก มีฐานเป็นสีน้ำตาล มีลวดลายเป็นสัปปะรด ตารางหมากรุก ได้มีการพัฒนาคุ้กกี้ให้เป็นเอกลัษณ์ สื่อถึงความเป็นฮาวาย โดยใช้เฉพาะส่วนผสมที่ดีที่สุดและรสธรรมชาติจากฮาวาย บริษัท คุกกี้โฮโนลูลูสามารถพบได้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและแปซิฟิก

คัดลอกมาจากเว็บไซต์ : http://www.thedieline.com/blog/2014/9/3/honolulu-cookie-company

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปการผลการเรียนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 (ครั้งที9)

การประเมินผลการเรียนการสอน

-ครึ่งเทอมที่เรียนมา นักศึกษาได้รับความรู้อะไรบ้าง
        
               ได้รู้เกี่ยวกับโปรแกรมมากมาย ที่สามารถนำมาใช้กับวิชาเรียนในปัจจุบัน เช่น Sketchup Illustrator Corel Draw Photoshop ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำArt work  และไได้รู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Blogger และได้ฝึกการทำงานเป็นกระบวนการ ใช้ความคิดแบบมีหลักการ โดยมีการนำกระบวร 3ส.มาใช้ในการทำงาน และการนำเสนองาน มีการฝึกฝนกับการลงมือทำงานจริงๆ และได้รู้ถึงอุปสรรค ละการแก้ปัญหา ให้ผลงานออกมาดีที่สุด 

-ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้
              
                การใช้จ่ายในรายวิชานี้ มีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ และ บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกับงาน  จึงใช้เวลามากในการการคิด เลยทำให้เกิดการทำงานล่าช้า และมีเวลาที่รวบลัด งานเลยดูออกมาไม่ดีเท่าที่ควร  และโปรแกรมที่ใช้ทำงานมีการขัดข้องบ้าง ทำให้เกิดการส่งงานล่าช้า

-ข้อเสนอแนะที่อยากให้ปรับปรุงในการสอน

                 อยากให้มีอุปกรณ์การเรียน เพียงพอกับสมาชิกในห้องเรียน รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีกว่านี้ และมีการให้งานที่ชัดเจน 

สรุปการผลการเรียนวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 (ครั้งที8)

การจัดแสดงผลงานโครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสหกิจชุมชน
ประเภทสุขภาพและความงาม
สอบกลางภาคเรียน 

ตามเวลานัดหมายคือ เริ่มสอบและตรวจงาน เวลา 9.30 น
สอบออนไลน์ในระบบอีเลิร์นนิ่ง เวลา12.00 น. -12.20 น.
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของ กราฟฟิก การออกแบบกราฟฟิก และการออกแบบกราฟฟิกบนบรจุภัณฑ์

ราฟฟิก "Graphic"
              
                       หมายถึง    ศิลปะหรือศาสตร์ แขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมาย เกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิด ด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน รวมถึงการแกะสลัก เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ  


  
ปกในหนังสือ การออกแบบกราฟฟิก


     
    ปกหนังสือ การออกแบบกราฟฟิก
       อ้างอิงจาก : หนังสือ "การออกแบบกราฟฟิค",ผู้เขียน ประชิด ทินบุตร ,พ.ศ.2530ารออกแบบกราฟฟิก "Graphic Design" 

                    หมายถึง  เป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการรับรู้ประเภทอื่น งานกราฟิกที่ดีต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ดีด้วย นับตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของศิลปะ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตวัสดุกราฟิก นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการออกแบบกราฟิกด้วย เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
"ความคิดเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างนำทางให้การออกแบบ"

รุป
       การออกแบบกราฟฟิก คือ การออกแบบที่มี2มิติ เป็นสื่อถ่ายทอด โดยความรู้สึกแสดงออกทางความคิด จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง ให้เข้าใจคัดลอกข้อมูลจากเว็ปไซด์ : http://bowtysnoo.blogspot.com/ารออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
   
             หมายถึง  การสร้างสรรค์ลักษณะ ส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ (to communicate)ในอันที่จะให้ผล ทางจิตวิทยา ต่อผู้อุปโภค บริโภคเช่น ให้ผลในการดึงดูด ความสนใจ การให้มโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต ด้วยการใช้วิธี การออกแบบ การจัดวางรูป ตัวอักษร ถ้อยคำ โฆษณา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ ทางการค้า แล ะอาศัยหลักศิลปะการ จัดภาพให้เกิดการประสานกลมกลืน กันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ ที่ได้วางไว้
   


รุป 
         การออกแบบบรรจุภัณฑ์หมายถึง การนำออกแบบลวดลาย ความคิดสร้างสรรค์ ภายนอกโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ สื่อสารให้ผู้บรโภคเข้าใจความหมาย ให้มีจุดที่น่าสนใจ โดยอาศัยหลักศิลปะจัดให้เกิดตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค

คัดลอกข้อมูลจากเว็ปไซด์ :  http://design-prt1330.exteen.com/20080718/entry-5

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปการผลการเรียนวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 (ครั้งที่1)

วิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ (ARTD3302)

           สัปดาห์แรกในการเรียนวิชา การออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์ อาจารย์แนะแนวหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนและให้ นศ. ทำแบบสำรวจการออบแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของวิสหกิจชุมชน จ. ชัยนาท


           จัดแบ่งกลุ่ม8กลุ่มละ5-6คนโดยแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าของแต่ละอำเภอของจังหวัดชัยนาถแบ่งได้ดังนี้
กลุ่มที่1  อำเภอเมืองชัยนาถ
กลุ่มที่2  อำเภอมโนรมย์
กลุ่มที่3  อำเภอหันคา
กลุ่มที่4  อำเภอวัดสิงค์
กลุ่มที่5  อำเภอเนินขาม
กลุ่มที่6  อำเภอสรรพยา
กลุ่มที่7  อำเภอหนองมะโมง
กลุ่มที่8  อำเภอสรรคบุรี


ปรแกรมที่เราจะต้องเรียน 

      1.Sketch Up 
      2.Illastrator CS6 
      3.CorelDraw 
      4.Rhino 3D

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวิชา

-สายวัด
-คาลิปเปอร์
-สมุดสเก็ต, กระดาษขนาดA4
-ดินสอ2b
-แฟ้มเก็บงาน
-แผ่นรองตัด
-วงเวียน, คัดเตอร์

การบ้าน
1.ให้เรียนรู้หาความหมายของคำว่า กราฟิก,การออกแบบกราฟิก,การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ เขียนสรุปด้วยตนเองยกตัวอย่างไม่เกิน3บรรทัด พร้อมทั้งมีภาพประกอบและอ้างอิงให้ถูกต้องมาจาก แหล่งต่างๆอย่างน้อย3 แหล่ง และจากหนังสืออย่างน้อย1เล่ม ถ่ายหน้าปกชื่อหนังสือ ข้อมูลบรรณานุกรม และสารบัญ ทำในบล็อคของตนเองประมาณ 1 หน้าเพจ

2.สร้างบล็อกใหม่ที่ใช้ในรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

3.สัปดาห์หน้าให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาทประเภท สุขภาพและความงาม โดยหา ผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม พร้อมทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์